Scholing

Scholing

Indien nodig maak ik in mijn behandelingen gebruik van alle kennis en technieken die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan met het volgen van verschillende opleidingen, bijscholingen en workshops.

Opleidingen
Shiatsu massage
Shiatsu therapie
Tijdens deze opleiding heb ik ook MOXA, CUPPING en BLOODLETTING leren toepassen.
MBK – Medische Basiskennis

Bijscholingen Qing Bai
Hara
Shiatsu zitpositie
Spijsvertering als basis
Shiatsu in beweging
Polsdiagnostiek
Voelend diagnostiseren en behandelen
Voedingsleer overgewicht
Japanse acupunctuur behandeltechnieken deel 1, deel 2
Borstkanker TCM
Auriculo therapie (ooracupunctuur)
Auriculo ondersteuning in verslavingszorg (o.a. stoppen met roken)

Overige bijscholingen en workshops
Dorn methode en Breuss massage
nascholing Dorn en Breuss
Ayurvedische massage
Emmett techniek module 1 & 2
Emm-tech
ESB® module 1
ESB® module 2
ESB® module 3
ESB® module 4
ESB® module 5
ESB® module 4 vernieuwde versie
BEMER 3-daagse Seminar
Zuur-basen huishouding ontzuren & ontslakken
Voeding en zuur-basen huishouding
Snijzaal
Lyme
Triggerpoint therapie
Vuur Cuppen / Vuur Cuppen Advanced